โรงเรียนบางพระวิทยา เปิดรับสมัครครูผู้สอน ครูผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ธุรการ หลายอัตรา


         โรงเรียนบางพระวิทยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นบุคลากร ครู และผู้ช่วยครู หลายอัตรา จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนบางพระวิทยา

จำนวนตำแหน่ง:  หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย, ครูผู้ช่วย ระดับปฐมวัย และบุคลากร ตำแหน่ง ธุรการ/บัญชี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี/โท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- หากประสบการณ์ครู หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู รับพิจารณาเป็นพิเศษ

2) ครูผู้ช่วย ระดับปฐมวัย
คุณสมบัติ
- จบการศึกษา ในระดับ ม6 ปวช. ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

3) บุคลากร ตำแหน่ง ธุรการ/บัญชี
คุณสมบัติ
- จบการศึกษา ในระดับ ปวส.- ป.ตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
- ใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Mocrosoft Word,Excel ได้ดี
- ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย งบดุล ปิดบัญชีประจำงวดได้

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ: สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบางพระวิทยา หลังตลาดบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ติดต่อสอบถาม: โทร 086-3590581, 081-6176350, 038-776241

รายละเอียดเพิ่มเติม: -


โรงเรียนปัญจรักษ์ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


         โรงเรียนปัญจรักษ์ เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนสูง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนปัญจรักษ์ จ.ร้อยเอ็ด

จำนวนตำแหน่ง:  1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกวิชาภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:  ต้องการอยากเป็นครู รักเด็ก ขยัน อดทน ใจเย็น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สิทธิประโยชน์: ค่าตอบแทนสูง สวัสดิการดี อาหารกลางวันฟรี บ้านพักฟรี เงินเดือนขึ้นปีละสองครั้งสำหรับครูขยัน

กำหนดการ:  ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถาม: ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจรักษ์ 081-8711920 ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม: www.panjarak.net


โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน หลายวิชาเอก 28 อัตรา


         โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)  ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คอมพิวเตอร์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ และแนะแนวการศึกษา จำนวน 26 อัตรา และไม่จำกัดกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท และวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยงาน: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ

จำนวนตำแหน่ง:  28 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน หลายวิชาเอก

1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์                 จำนวน 3 อัตรา
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ                จำนวน 6 อัตรา
3) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน                      จำนวน 1 อัตรา
4) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย                    จำนวน 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา                  จำนวน 2 อัตรา
6) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์                         จำนวน 2 อัตรา
7) กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น                   จำนวน 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา                       จำนวน 2 อัตรา
9) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป          จำนวน 1 อัตรา
10) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา                    จำนวน 1 อัตรา
11) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์                จำนวน 1 อัตรา
12) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา                  จำนวน 1 อัตรา
13) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย                   จำนวน 1 อัตรา
14) กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล                 จำนวน 1 อัตรา
15) กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์                 จำนวน 1 อัตรา
16) กลุ่มวิชาเอกแนะแนว                     จำนวน 1 อัตรา
17) ไม่จำกัดกลุ่มวิชาเอก                     จำนวน 2 อัตรา               

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
     
อัตราเงินเดือน: วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท และวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ:  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ซอยพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  โทร. 0-2415-2312 , 0-2415-3083 , 0-2416-0743 โทรสาร. 0-2416-1801

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sesao1.go.th/media/files/tescher%202557.pdf

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์และเอกฟิสิกส์ 2 อัตรา


         โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และเอกฟิสิกส์ อัตราเงินเดือน 16,000 บาท วิชาเอกละจำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

จำนวนตำแหน่ง:  2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์และเอกฟิสิกส์                      

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1. มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.จบเอกฟิสิกส์หรือเอกคณิตศาสตร์
3.สามารถสอนระดับม.ปลายได้
     
อัตราเงินเดือน: เอกคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และเอกฟิสิกส์ อัตราเงินเดือน 16,000 บาท

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ:  รับสมัครได้ด้วยตัวเอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถาม: ครูทัศติญา 084-9321757

รายละเอียดเพิ่มเติม: -โรงเรียนบำรุงวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน หลายวิชาเอก หลายอัตรา


         โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ทุกสาขาวิชาเอก หลายอัตรา  เพื่อทำการสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน:  โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนตำแหน่ง:  หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน หลายวิชาเอก                      

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: -
     
อัตราเงินเดือน: ไม่ระบุ

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ติดต่อสอบถาม: โทร. 04-4623354  Email : bamrungwittaya@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.bamrungwittaya.ac.th/_files_school/31100001/news/31100001_1_20140319-111858.pdfโรงเรียนบ้านโนนแดง จ.อุบลฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครครูอัตราจ้าง

         โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อบ.4 อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อบ.4 จังหวัด อุบลราชธานี

จำนวนตำแหน่ง:  1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์                      

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: -
     
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ:

รับสมัคร                           วันที่ 21 - 27 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   วันที่ 11 พฤษภาคม 2557

กำหนดสอบ                       วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ประกาศผล                        วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถาม: โทร 089-7174606, 083-5620982, 081-9663193

รายละเอียดเพิ่มเติม: -

โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง) จ.ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครครูอัตราจ้าง


                โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง) จังหวัด ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท และค่าครองชีพอีก 1,500 บาทต่อเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง)

จำนวนตำแหน่ง:  1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกคอมพิวเตอร์                     

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: -
     
อัตราเงินเดือน: 7,940 บาท และค่าครองชีพอีก 1,500 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการรับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2557

กำหนดการสอบคัดเลือก     วันที่ 28 เมษายน 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2557

ติดต่อสอบถาม: อ.จิตินันท์ เบอร์โทรศัพท์ 087-5961020

รายละเอียดเพิ่มเติม: -