โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน หลายวิชาเอก 28 อัตรา


         โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)  ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชา/สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, คอมพิวเตอร์, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, ศิลปศึกษา, พลศึกษา, บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ และแนะแนวการศึกษา จำนวน 26 อัตรา และไม่จำกัดกลุ่มสาขาวิชา จำนวน 2 อัตรา สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท และวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วยงาน: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ

จำนวนตำแหน่ง:  28 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน หลายวิชาเอก

1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์                 จำนวน 3 อัตรา
2) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ                จำนวน 6 อัตรา
3) กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน                      จำนวน 1 อัตรา
4) กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย                    จำนวน 1 อัตรา
5) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา                  จำนวน 2 อัตรา
6) กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์                         จำนวน 2 อัตรา
7) กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น                   จำนวน 1 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา                       จำนวน 2 อัตรา
9) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป          จำนวน 1 อัตรา
10) กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา                    จำนวน 1 อัตรา
11) กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์                จำนวน 1 อัตรา
12) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษา                  จำนวน 1 อัตรา
13) กลุ่มวิชาเอกดนตรีไทย                   จำนวน 1 อัตรา
14) กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล                 จำนวน 1 อัตรา
15) กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์                 จำนวน 1 อัตรา
16) กลุ่มวิชาเอกแนะแนว                     จำนวน 1 อัตรา
17) ไม่จำกัดกลุ่มวิชาเอก                     จำนวน 2 อัตรา               

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
     
อัตราเงินเดือน: วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท และวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ:  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อสอบถาม: โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน เลขที่ 2 ซอยพระราม 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  โทร. 0-2415-2312 , 0-2415-3083 , 0-2416-0743 โทรสาร. 0-2416-1801

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.sesao1.go.th/media/files/tescher%202557.pdf

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์และเอกฟิสิกส์ 2 อัตรา


         โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และเอกฟิสิกส์ อัตราเงินเดือน 16,000 บาท วิชาเอกละจำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ

จำนวนตำแหน่ง:  2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์และเอกฟิสิกส์                      

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:

1. มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.จบเอกฟิสิกส์หรือเอกคณิตศาสตร์
3.สามารถสอนระดับม.ปลายได้
     
อัตราเงินเดือน: เอกคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท และเอกฟิสิกส์ อัตราเงินเดือน 16,000 บาท

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ:  รับสมัครได้ด้วยตัวเอง วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถาม: ครูทัศติญา 084-9321757

รายละเอียดเพิ่มเติม: -โรงเรียนบำรุงวิทยา เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน หลายวิชาเอก หลายอัตรา


         โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  ทุกสาขาวิชาเอก หลายอัตรา  เพื่อทำการสอนนักเรียนในปีการศึกษา 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน:  โรงเรียนบำรุงวิทยา อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จำนวนตำแหน่ง:  หลายอัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน หลายวิชาเอก                      

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: -
     
อัตราเงินเดือน: ไม่ระบุ

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ติดต่อสอบถาม: โทร. 04-4623354  Email : bamrungwittaya@hotmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.bamrungwittaya.ac.th/_files_school/31100001/news/31100001_1_20140319-111858.pdfโรงเรียนบ้านโนนแดง จ.อุบลฯ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครครูอัตราจ้าง

         โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อบ.4 อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน 7,000 บาท จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.อบ.4 จังหวัด อุบลราชธานี

จำนวนตำแหน่ง:  1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์                      

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: -
     
อัตราเงินเดือน: 7,000 บาท

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการ:

รับสมัคร                           วันที่ 21 - 27 เมษายน พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   วันที่ 11 พฤษภาคม 2557

กำหนดสอบ                       วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

ประกาศผล                        วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ติดต่อสอบถาม: โทร 089-7174606, 083-5620982, 081-9663193

รายละเอียดเพิ่มเติม: -

โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง) จ.ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

รับสมัครครูอัตราจ้าง


                โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง) จังหวัด ปทุมธานี มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน 7,940 บาท และค่าครองชีพอีก 1,500 บาทต่อเดือน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบำรุง)

จำนวนตำแหน่ง:  1 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกคอมพิวเตอร์                     

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: -
     
อัตราเงินเดือน: 7,940 บาท และค่าครองชีพอีก 1,500 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์: -

กำหนดการรับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2557

กำหนดการสอบคัดเลือก     วันที่ 28 เมษายน 2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 29 เมษายน 2557

ติดต่อสอบถาม: อ.จิตินันท์ เบอร์โทรศัพท์ 087-5961020

รายละเอียดเพิ่มเติม: -โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูล รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน เอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา


         โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน  เอกวิชา วิทยาศาสตร์ อัตราเงินเดือน 18000 บาท จำนวน 1 อัตรา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน: โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูล

จำนวนตำแหน่ง:  2 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป                        

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
        1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

        2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา

อัตราเงินเดือน: 18000 บาท


สิทธิประโยชน์: ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

กำหนดการรับสมัคร: วันพุธที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557ติดต่อสอบถาม: ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านเกตรี

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://job.ocsc.go.th/images/Job/635328347019084108.pdfคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาธิต หลายวิชาเอก จำนวน 10 อัตรา


        คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (AD)  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 20,600 บาท หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 25,100 บาท  จำนวน 10 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


หน่วยงาน
         - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนตำแหน่ง
         - 10 อัตรา

รายละเอียดของตำแหน่ง
        - อาจารย์สาธิตประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
          อาจารย์สาธิตประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 3 อัตรา
          อาจารย์สาธิตประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
          อาจารย์สาธิตประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี จำนวน 2 อัตรา
          อาจารย์สาธิตประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน 1 อัตรา                   

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
        - อ่านได้ที่รายละเอียดเพิ่มเติม

อัตราเงินเดือน
        - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 20,600 บาท
          วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 25,100 บาท

กำหนดการรับสมัคร
        - ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 8.30 - 17.00 น.

ติดต่อสอบถาม
         - หน่วยบริหารทั่วไป โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 02-2182314

รายละเอียดเพิ่มเติม
         - http://www.chula.ac.th/blog/announcement/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95-ad-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%91%E0%B9%90-%E0%B8%AD%E0%B8%B1/