Home » , , , , » อบจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 28 อัตรา

อบจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 28 อัตรา

อบจ.ขอนแก่น เปิดสอบครูผู้ช่วย 2556


อบจ.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 28 อัตรา

ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ซึ่งจะมีตําแหน่งครูผู้ช่วยในสายวิชาเอก ดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษาจีนจํานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นจํานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาไทยจํานวน 5 อัตรา
กลุ่มวิชาดนตรีจํานวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาเคมีจํานวน 4 อัตรา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์จํานวน 6 อัตรา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปจํานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษจํานวน 3 อัตรา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษาจํานวน 2 อัตรา
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์จํานวน 1 อัตรา
กลุ่มวิชาฟิสิกส์จํานวน 1 อัตรา


อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 8,340 บาท

ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้อัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 9,140 บาท


วิธีการสมัครสอบ
             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

         รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบครูผู้ช่วย อบจ. วัน เวลา และสถานที่สอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพร้อมกับประกาศกําหนดวันเวลา และสถานที่สอบทาง www.kkpao.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น