Home » , , , , , » การเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2555

การเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2555

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

       สำหรับใครที่ต้องการที่จะเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับปีการศึกษา 2556 นั้นยังไม่มีมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับนักศึกษาในช่วงนี้  โดยมากมักจะมีการเปิดรับสมัครช่วงปลายปี โดยแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะเปิดไม่พร้อมกัน  ดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ในปี 2556 ก็ควรจะศึกษาว่ามีเงื่อนไขใดบ้างในการสมัครเรียน และมีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ของปีการศึกษาก่อนหน้านี้

        ในปี 2555 ทางคุรุสภาได้อนุมัติ 37 มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะเปิดสอนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู โดยมีเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้

         1. ครั้งนี้เป็นการอนุมัติการเปิด ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ ป.บริหารการศึกษา ตามโครงการของ สพฐ.  ก.ศ.น. อาชีวะ และ สช. เท่านั้น สำหรับบุคคลทั่วไปจึงไม่สามารถเรียนได้ โดยบุคคลที่จะสามารถสมัครเรียนได้ คือ บุคคลที่มีรายชื่อส่งมาพร้อมกับการอนุมัติในครั้งนี้เท่านั้น

        2.รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ปรากฏไม่สามารถเรียนได้ทุกสังกัด ขึ้นอยู่กับกรมทำ MOU กับสถาบันใดไว้ ตรวจเช็ครายชื่อของตนเอง กับกรมหรือกับคุรุสภา ว่า คุณสามารถเรียนที่สถาบันใดได้บ้าง

         ป.บัณฑิตที่อนุมัติครั้งนี้ (ปี 2555) เป็นหลักสูตร 3 ภาคเรียน (1 ปีครึ่ง) ถ้าสถาบันที่ได้รับอนุมัติเปิดหลักสูตร 2 ภาคเรียน (1 ปี) ถึงจะมีรายชื่อและเรียนจบได้ประกาศนียบัตร คุรุสภาก็ไม่รับรอง แต่ทั้ง 36 แห่งคงเปิดหลักสูตร 1 ปีครึ่ง และครู กศน.สามารถเรียนได้ทุกแห่ง ยกเว้นแห่งที่ 37. ม.วงษ์ชวลิตกุล ที่ผ่านมาเปิดหลักสูตร 1 ปี ถ้าครั้งนี้เปิดหลักสูตร 1 ปีอีกก็อย่าสมัครเรียน ตอนสมัครต้องถามด้วยว่าหลักสูตรกี่ปี โดยแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะเริ่มเปิดสอนไม่พร้อมกัน ตามความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยอาจเริ่มเปิดสอนในภาค 1/55 หรือ 2/55 หรือ 3/55 ก็ได้ และบุคคลที่มีรายชื่อจะต้องไปติดต่อสมัครเรียนในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง


สำหรับมหาวิทยาลัย 37 แห่ง ที่ได้การรับรองครั้งนี้ ได้แก่
1. ม.รามคำแหง
2. ม.ศิลปากร
3. ม.สงขลานครินทร์
4. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5. ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.) มหาสารคาม
7. มรภ.ร้อยเอ็ด
8. มรภ.ลำปาง
9. มรภ.กาญจนบุรี
10. ม.ราชภัฎกำแพงเพชร
11. มรภ.จันทรเกษม
12. ม.ราชภัฎเชียงราย
13. มรภ.เชียงใหม่
14. มรภ.เทพสตรี
15. มรภ.พระนคร
16. มรภ.พระนครศรีอยุธยา
17. มรภ.พิบูลสงคราม
18. มรภ.ภูเก็ต
19. มรภ.ราชนครินทร์
20. มรภ.รำไพพรรณี
21. มรภ.ศรีสะเกษ
22. มรภ.สกลนคร
23. มรภ.สงขลา
24. มรภ.สวนดุสิต
25. มรภ.สุราษฏร์ธานี
26. มรภ.สุรินทร์
27. มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
28. มรภ.อุดรธานี
29. มรภ.นครปฐม
30. มรภ.นครราชสีมา
31. มรภ.นครศรีธรรมราช
32. มรภ.นครสรรค์
33. มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
34. มรภ.อุบลราชธานี
35. ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
36. ม.เซนต์จอห์น
37. ม.วงษ์ชวลิตกุล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น