Home » , , , » เก็งข้อสอบความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่อง รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

เก็งข้อสอบความรอบรู้ เหตุการณ์ปัจจุบัน เรื่อง รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน

รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่  2556

รายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน (ยิ่งลักษณ์ 3)

0. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

1.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เป็น รองนายกฯ

2.นายปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรองนายกฯ

3.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา เป็นรองนายกฯ และ รมว.ศึกษาธิการ

4.นายวราเทพ รัตนากร เป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ

5.น.ส.ศันสนีย์ นาคพงษ์ เป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ

6.นายยุคล ลิ้มแหลมทอง เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์

7.นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

8.นายยุทธพงษ์ จรัสเสถียร เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์

9.นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ เป็น รมว.คมนาคม

10.พล.อ.พฤณฑ์ สุวรรณทัต เป็น รมช.คมนาคม

11. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็น รมช.คมนาคม

12.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล เป็น รมว.พลังงาน

13.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็น รมช.พาณิชย์

14.นายจารุพงษ์ เรืองสุวรรณ เป็น รมว.มหาดไทย

15.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก เป็น รมช.มหาดไทย

16.นายประชา ประสพดี เป็น รมช.มหาดไทย

17.นายสนธยา คุณปลื้ม เป็น รมว.วัฒนธรรม

18.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ

19.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช เป็น รมช.ศึกษาธิการ

20.นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์ เป็น รมว.สาธารณสุข

21.นายชลน่าน ศรีแก้ว เป็น รมช.สาธารณสุข

22.นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็น รมว.อุตสาหกรรม

23.นายฐานิสร์ เทียนทอง เป็น รมช.อุตสาหกรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น