Home » , , , , » สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตสาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

สพป.สมุทรสงคราม รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตสาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

        ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากร วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
   ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน ด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
        1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70
        2) โรงเรียนบ้านลาดใหญ่สามัคคี

อัตราค่าจ้าง
   อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ประกอบ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  ระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น